A Flora-Pack honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók

Vásárlás - ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek - Vásárlási tudnivalók

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák mint szolgáltató (továbbiakban Eladó) által üzemeltetett web áruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.  Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek).

Az Eladó fenntartja azon jogát, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalúan módosítsa. A módosítást követő megrendelés a jelen ÁSZF és minden hatályos módosításának elfogadását jelenti.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: FLORA-PACK termelő gyártó és kereskedelmi betéti társaság
A szolgáltató székhelye és postacíme: 2400 Dunaújváros Venyimi út 28
Cégjegyzékszáma: 0706-002764
Adószáma: 220396192 07
Adatvédelmi nyilvántartási szám:  40161
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Telefon: 06-30-29876-94
Bankszámlaszám: OTP 11736037-20536055
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:  Média Center
 

Árak

Az oldalainkon található termékárak tartalmazzák az általános forgalmi adót, (bruttó árak) forintban értendők (HU) és csak web-áruházas  (online)  rendelés esetén  érvényesek!

Szállításra vonatkozó információ ► Részletek.

Hűségprogram Részletek

Alapvető rendelkezések
 1.  A szerződés létrejötte 
1.1. ► A jelen ÁSZF az Eladó és az Ügyfél között létrejött a Szerződési feltételeket tartalmazza. A szerződéshez szorosan kapcsolódó dokumentum a Termékhez tartozó jótállási jegy és az Eladó által kibocsátott számla.
1.2. ► Egy rendelésnek a www.florapack.hu  oldalon történő leadásával a Vásárló elfogadja azt a kommunikációs csatornát (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Eladó a termék megrendelését lehetővé teszi.
1.3. ► A Rendelés leadása után a Vásárlóhoz  e- mail útján érkezett értesítés tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés Eladó általi visszaigazolását.
1.4. ► Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárló által leadott Rendelésben szereplő mennyiségétől kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót az általa a felhasználói fiókjában megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen értesíti. 
1.5. ► Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail és/vagy SMS útján megkapja az Eladótól a Rendelés véglegesítéséről/visszaigazolásáról szóló értesítést, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.
1.6. ► Amennyiben a Vásárló valótlan adatokat ad meg a véglegesített megrendelése során, a távollévő felek közötti szerződés nem jön létre. Az ilyen szerződésekből eredően mind az Üzemeltető, mind az Eladó minden féle felelősségét kizárja.
1.7. ► Az áruházban feltüntetett fotókon található dekorációk, nem képezik a szerződés tárgyát, kizárólag a megnevezésben és a leírásban feltüntetett termék.
 2.  Az online értékesítésre vonatkozó rendelkezések

2.1. ►  A weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Rendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a  www.florapack.hu  oldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Üzemeltetőnek/Eladónak kárt okozhat.
2.2. ► Az Ügyfél az Eladóval kapcsolatba léphet a termék oldalán a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken.
2.3. ► A Weboldalon a termékek ára forintban (HUF) értendő és tartalmazza az ÁFA-t, nem tartalmazza az esetlegesen választott fizetési mód díját, melyet vásárló az adott szolgáltatás igénybevétele esetén a termék árán felül fizet.
2.4. ► Az online fizetések (banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.
2.5. ► A Weboldalon feltüntetett termék leírására használt információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják.

 3.  Megbízás
3.1.  ► Az Eladó a Rendelés lebonyolításával kapcsolatos Szolgáltatások (szállítás, csomagolás, stb.) lebonyolításával harmadik személyt bízhat meg a Vásárló erre irányuló tájékoztatása nélkül is. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.
 4.  Rendelés menete
4.1. ► A kiválasztott termékek kosarába helyezése után a kosár tartalmát szabadon változtathatja. Ha az ellenőrzést követően megtöltött kosarát "rákattintással" elküldi, a kosárban lévő valamennyi terméket megrendeli és elfogadja, hogy a termék megrendelése fizetési kötelezettséggel járó művelet.
4.2. ► Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően, de a kisszállítást megelőzően írásban vagy telefonon módosíthatók. Új megrendelés során adatait természetesen módosíthatja. A szerződés nem tekinthető írásba foglaltnak ,iktatásra nem kerül.
4.3. ► Vásárló tudomásul veszi, hogy kosárba helyezést követően a termék(ek) csak abban az esetben vásárolhatóak meg, ha azokból a megrendelés teljesítéséhez elegendő raktári készlet áll az Eladó rendelkezésére.
4.4. ► A megrendelés véglegesítésével a Vásárló megerősíti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok valósak, és a rendelés teljesítéséhez, a szerződés létrejöttéhez felhasználhatóak
4.5. ► A rendelés véglegesítésével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén, a Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (jellemzően email vagy telefon) bármelyikén.
4.6. ► Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt termék szállítását 15 napon belül nem tudja teljesíteni, úgy erről tájékoztatja a Vásárlót. A felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.
4.7. ► Az Eladó semmisnek vagy létre sem jöttnek nyilváníthatja a Vásárló rendelését, a Vásárló előzetes értesítése mellett, anélkül, hogy utólag valamely félnek – erre hivatkozva – bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben, vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazna meg.pl.:
4.7.1. ► A Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését
4.7.2. ► A megrendelést cselekvőképtelen, vagy kiskorú személy adja
 5. Elállás
5.1. ► Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállás jogával úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatot  - a rendelés azonosító számával - az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:
  • Postázásai cím:2400 Dunaújváros Venyimi út 28
  • Email cím: fpkert@florapack.hu
Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja az elállási nyilatkozat-mintát is email-en keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.
5.2. ► A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó  címére késedelem nélkül, 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül).
5.3. ► Eladó nem köteles a Vásárló részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
5.4. ► Az Eladó jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mind addig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.
5.5. ► Az Eladó a visszatérítés során banki átutalás fizetési módot alkalmaz. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. 
5.6. ►A Vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 
5.7. ► A Vásárló a szerződés megkötésének, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolta.
5.8. ► A Szerződéstől való elállás joga alól kivételt képeznek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29 §-ban foglaltak
5.9. ► Az Eladó nem köteles olyan termékek visszavételére, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. 
5.10. ► Az Eladó nem köteles olyan termékek visszavételére, melyet Vásárló az elállási jog gyakorlását megelőzően beépítet, átalakított, bármilyen egyéb módon jellegében, szerkezetében megváltoztatott, vagy vizes környezetben használatba vett. A nem rendeltetésszerű használat esetén  használatba vett, sérült termék vagy fertőzés lehetőségét valószínűsíthető alkalmazás esetén
(Tóvízzel érintkező eszközök - iszapszívó, tóporszívó, szivattyú, szűrőberendezés, világítás, dekorációs kellékek, vízköpők stb. - használatba vétele után a fogyasztó nem élhet elállási jogával! A tóvízben lebegő szennyeződések, algák, oldott anyagok, halparaziták, gombák, baktériumok és vírusok megtapadnak a termék felületén, a szivattyúk forgattyús házában, az armatúrában és minden zegzugos helyen, amit már képtelenség teljes mértékben eltávolítani!)
Felbontott haleleség, tavi vegyszerek, vízkezelő készítmények, indikátorok, stb.
 6. Számlázás-kifizetés
6.1. ► A  www.florapack.hu  weboldalon megtalálható valamennyi terméket megvásárolhatja online. A termék ismertetőjénél Eladó közli a termék paramétereit és árát is. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót (ÁFA). A vásárláshoz igénybe vett hálózati hozzáférés és egyéb távközlési szolgáltatás díjai a Vásárlót terhelik.
6.2. ► Az árut, az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt minden rendelésben meg kell jelölni. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a leszállított termékekről. A Vásárló kötelessége továbbítani, átvételkor ellenőrizni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.
6.3. ► Minden rögzített rendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt termék vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – megadjon. Ennek elmulasztása esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.
6.4. ► Az Eladó a megrendeléshez tartozó, értékesített termékekről szóló számlát papír alapon csatolja a termékhez.
6.5. ► Az ár megfizetése
A fizetés lehet előre utalás, vagy utánvéttel készpénzzel,vagy futárnál bankkártyával ( kivéve American express) az áru átvételekor.
6.8.1. ► Vásárlás átutalással Bankszámla száma:OTP 11736037-20536055
 7. Szállítási feltételek
7.1. ► A termékeket jellemzően 1-2 munkanapon  belül szállítja az Eladó (ritkább esetben 4-7 vagy importból származó egyedi megrendelés esetén 7-15 napon belül a megállapodás alapján) a pontos kiszállítás időpontjáról tájékoztatást a 06 (30) 2987694-as telefonszámon kérhet a Vásárló.  
7.2. ► Eladó a szállítást csak háztól-házig vállalja. A termékek lakásba, ingatlanba történő beviteléről a Vásárlónak kell gondoskodnia 
7.3. ► A Vásárló a termék átvételekor köteles a csomagolás, az áru sértetlenségét ellenőrizni. A szállítólevél aláírásával Vásárló igazolja Eladó és a futárszolgálat felé a termék sértetlenségét, Amennyiben a Terméket a Vásárló átveszi, és átvételkor nem jelzi, hogy a Termék sérült, úgy utólag Eladó a szállításból eredő sérülésért felelősséget nem vállal. Amennyiben a termék sérülten érkezik Vásárlóhoz a futárszolgálatnál kell azonnal jelezni, jegyzőkönyvezni.
7.4. ► Ha a küldemény sérülése a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, akkor a sérülést a kézbesítéstől számított 24 órás jogvesztő határidőn belül kell Eladónak bejelenteni. Ezt követően Eladó a szállításból eredő sérülésért felelősséget nem vállal.
7.5. ► A szállítás költsége minden rendelés visszaigazolásánál jelezve van. Amennyiben a megrendelt termékek nem férnek bele a szabályozás szerinti csomagméretben, úgy 2 vagy 3 szállítási költség kerül kiszámlázásra. Erről a Vevő telefonon vagy e-mailben  értesítést kap.
7.6. ► Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!
 8. Jótállás
8.1. ► Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre a gyártó által meghatározott év jótállást vállal.
8.2. ► Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Nem rendeltetésszerű használatból eredt.
8.3. ► Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a Vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását.
8.4. ► Amennyiben a Vásárló a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
8.5. ► A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási bejelentéséhez kérjük, használja a https:// www.florapac.hu/GARANCIA hibabejelentő oldalt  vagy a z elérhetőségek egyikét
 9.  A Termék feletti tulajdonjog átadása
9.1. ►  A Termékek feletti tulajdonjog a házhozszállításkor az átvétellel száll át a Vásárlóra, a rendelésben megjelölt helyen, amennyiben a Vásárló kifizette Termék vételárát. (Ennek igazolásául szolgálhatnak: leszállítás jelentése – a gyorsposta által kiadott szállítási dokumentum átvételének aláírása).
 10.  Felelősség
10.1. ► Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét 20és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a termékek használatából származnak, azoknak a Vásárló részére történő átadása után.
10.2. ► Eladó nem vonható felelősségre az termékek szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik.
 12.  Értelmező rendelkezések
12.1. ► Eladó:  Flora-pack Bt  Ügyfél/Felhasználó : természetes személy vagy jogi személy, aki az oldal használatával  bármely elektronikus kommunikációs eszközön (asztali számítógép, notebook, telefon, tablet, okostelefon…stb.) hozzáférést nyer az oldalhoz, annak tartalmához ; aki az Weboldalon regisztrál, ezáltal felhasználói fiókot (a továbbiakban: felhasználói fiók) hoz létre vagy aki a Weboldalon megrendelést ad le és ennek következtében felhasználói fiókot hoz létre.
12.2. ► Vásárló: az az Ügyfél, aki a  www.florapack.hu  oldalon rendelést adott le.
12.3. ► Felhasználói fiók: a Vásárló a  www.florapack.hu  oldalon regisztrációja útján felhasználói fiókot hozhat létre. A regisztrációhoz egy valós, a Vásárlóhoz tartozó e-mail cím és egy jelszó megadása szükséges. A felhasználói fiókjából adhat le rendelést, vásárolhat. A felhasználói fiók úgy is létrehozható, hogy a Vásárló a  www.florapack.hu  oldalon az általa kiválasztott terméket a Kosárba helyezve, egy valós, a Vásárlóhoz köthető e-mail címet és a rendelés leadásához szükséges adatokat megadva rendelést ad le és a rendelés leadásával felhasználói fiókot hoz létre az általa megadott adatokkal.
A felhasználói fiók tartalmazza a Vásárló által a regisztráció során és a rendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, minden az általa leadott rendelés(ek)kel kapcsolatos adatot és információt (továbbá a Vásárló által a  www.florapack.hu -n kiválasztott termékeket/összeállított terméklistákat.

Az Vásárló a regisztráció során és a rendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az Ügyfél által megadott adatok köre részben vagy teljesen nem valós elemeket tartalmaz, jogosult az Ügyfél felhasználói fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a használatából kizárni. Felhasználói fiók létrehozására és a  www.florapack.hu  -n történő vásárlásra az a természetes személy jogosult, aki 18. életévét legkésőbb a fiók létrehozása napján betöltötte.
12.4. ► Szerződés – az Eladó és a  www.florapack.hu.hu  oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.
 13.  Általános tájékoztató
13.1. ► Regisztráció
A Vásárló regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat a webáruházban. A vásárlás előtt ki kell tölteni a regisztrációs adatlapot (regisztráció) és jelszavat is kel választani. A regisztrációhoz szükséges néhány személyes adat megadása is. A megadott személyes adatainak helyességét Vásárló ellenőrizheti. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll a feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani.
13.2. ► Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a vásárlás során.
13.3. ► Bejelentkezés
A regisztrációt követően már bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni.
14. Irányadó jog
14.1  ► A szerződés magyar nyelven jön létre és annak rendelkezéseire a Magyar Köztársaság hatályos jogrendszere és jogszabálya az irányadó.
Érvényes: 2017. 11. 30.